AAA

Stanowisko Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego zebranych na naradzie szkoleniowej w dniu 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez senat RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

11-12-2013 15:51


Stanowisko

Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego zebranych na naradzie szkoleniowej 

w dniu 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez senat RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorzy!

Zwracamy się do Pana Marszałka Senatu RP i wszystkich Senatorów RP z apelem o  rozpatrzenie i uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , którą to ustawę w dniu 22 listopada 2013 r. przyjął Sejm RP.

Prawa nas działkowców powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone, bo pozostało już bardzo niewiele czasu do dnia

21 stycznia 2014 roku, który to termin wyznaczył Trybunał Konstytucyjny.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorzy!

Tylko przyjęcie przez Senat RP projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozwoli nam działkowcom spokojnie patrzeć w przyszłość.

Bydgoszcz, 11 grudnia 2013 r.

 

                                                                            Podpis złożyło 40 osób.