AAA

SprawozdanieOkręgowej Komisji Polityki Społecznej PZD w Bydgoszczy

13-10-2016 16:24

Sprawozdanie
Okręgowej Komisji Polityki Społecznej PZD w Bydgoszczy
       

Zgodnie z uchwałą podjętą na XII na Zjeździe PZD, w sprawie stworzenia długoterminowego programu polityki społecznej , Prezydium OZ PZD uchwałą 5/IV 2015r. powołało Okręgową Komisję Polityki Społecznej.
W skład Komisji wchodzą:
1. Adam Cieślak
2. Józef Chodenionek
3. Mariola Rogalska
4. Konrad Szefler
5. Marianna Grabarczyk
6. Bohdan Ziemkiewicz
7. Jerzy Oliwkowski
8. Urszula Walusiak - przewodnicząca komisji

Okręgowa Komisja Polityki Społecznej, w swej pracy zajęła się działaniem na rzecz wykorzystywania ogrodów działkowych do podejmowania szeroko zakrojonej akcji współpracy, społeczności lokalnej z Ogrodami oraz realizacji zadań podjętych przez Zarządy. Ogrody coraz częściej stają się miejscem w którym rozwija się życie społeczne i kulturalne, są miejscem edukacji najmłodszych a zadbane i nowoczesne są udostępniane społeczności lokalnej. Ogrody stają miejscem użyteczności publicznej.
Okręgowa Komisja Polityki Społecznej spotkała się 3 razy obradując nad stworzeniem i realizacją programu.
Analizując realizację programu za rok 2016r. należy stwierdzić iż oparty został przede wszystkim na prawach w ramach kolegiów prezesów.
To właśnie na posiedzeniu kolegiów członkowie komisji mieli możliwości rozpropagowania plan działania oraz inspirowania zadań do jego realizacji.

Na terenie Bydgoszczy zrealizowano następujące zadania:
- w 90% ROD odbyły się Dni Działkowca
- jubileusze ogrodowe odbyły się w 10 ROD
- w 2 ROD odbyły się uroczyste coroczne spotkania seniorów
- zorganizowano piknik rodzinny
- spotkanie i szkolenie w ramach spotkań z kołem kwiatowym
- w ramach integracji odbyły się spotkania z przedstawicielami policji,
   prezydentami i posłami
- w każdym ogrodzie organizowano konkursy na najładniejszą działkę
- w ogrodzie im „Wyczółkowskiego” zorganizowano izbę pamięci patrona
   ogrodu, gdzie zorganizowano pamiętnik od dnia powstania tj. od 70 lat.
- zorganizowano w jednym ogrodzie teatrzyk w którym występowali
   dorośli, młodzież i dzieci.
- urządzono 2 boiska sportowe
- w 8 ROD na terenie Bydgoszczy zorganizowano „Dni otwarte” dla
   społeczności lokalnej
- odbywają się cotygodniowe porady radiowe w radiu PIK, i internecie.

W rejonie Świecia

- w 6 ROD na 10 zorganizowano Dni Otwarte
- w 8 zorganizowano imprezy rekreacyjne i sportowe połączone z konkursami.
- we wszystkich ogrodach odbyły się Dni Działkowca
- w 1 ogrodzie powstało Koło Gospodyń ROD
- 2 spotkania seniorów na trenie ROD
- w 4 ROD systematycznie przedszkolaki spotykają się na terenie ogrodu
- 6 na 10 zorganizowano Dni Dziecka połączone z dziećmi społeczności lokalnej
- 4 ogrody czynnie uczestniczyli w Dożynkach Gminnych

W rejonie Inowrocławia
- zorganizowano w ogrodzie „Kolejarz siłownię plenerową dla seniorów
- w kilku ogrodach wyznaczono jeden dzień i na tzw. „Dzień Otwartych  Ogrodów”
- podpisano stosowne umowy o współpracy z przedszkolami i szkołami w celu
  udostępnienia ogrodów na spotkania ze społecznością lokalną i szkoleni.
- dni działkowca odbyły się w każdym ogrodzie, łącznie z ROD, w Kruszwicy,
  Gniewkowie, Złotnikach Kujawskich, Barcinie, i Inowrocławiu.
- Należy podkreślić fakt że wszystkie obchody „Dnia Działkowca” były
  połączone z 35- leciem powstania PZD. Uroczystości miały uroczysty charakter.
 Udział wzięli burmistrzowie, sołtysi, przedstawiciele policji, straży miejskiej i posłowie
- kilka ogrodów z terenu zorganizowało siłownie plenerowe, boiska i place
  zabaw.
- spotkanie w ROD działkowców z diabetologiem w ramach programu „Zdrowie ma jedno życie”.
Podsumowując ten niepełny obraz realizacji programu Polityki społecznej należy stwierdzić że w ROD program i założenia są realizowane.
Aby mieć pełen obraz wykonywanych zadań komisje przygotowały ankiety w których będą realizowane wszystkie zadania wynikające z programu o której zostały w 2016r zrealizowane.
W grudniu 2016r byliśmy mieli pełen obraz realizacji programu. Będzie on uzupełnieniem dzisiejszego sprawozdania.
W imieniu komisji polityki społecznej składam członkom komisji wszystkim prezesom ROD podziękowania za wkład oraz osiągnięcia w realizacji programu.

Bydgoszcz 12.10. 2016r.


                                                                                                            Urszula Walusiak
                                                                                           Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
                                                                                                    Polskiego Związku Działkowców
                                                                                                             Okręg w Bydgoszczy