AAA

Spotkanie w ramach "Bezpieczny Ogród"

12-04-2012 11:49

W dniu 12 kwietnia odbyło się spotkanie prezesów zarządu ROD rejonu Bydgoszcz - Wschód z Komendantem Policji Bydgoszcz Śródmieście.
W sptkaniu udział wzięli :                                                                                                
z ramienia Policji:
- Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście- nadkom. Piotr Skierecki
- Naczelnik Wydziału Prewencji - asp. szt. Zbigniew Sperkowski
- Kierownik Referatu Dzielnicowych - asp. Maciej Barlikowski                                           
- Dzielnicowy- asp. Paweł Jakubowski
z ramienia ogrodów:
- przedstawiciel Okręgowej Komisji PZD d/s bezpieczeństwa - R. Skrzeszewski
- prezesi zarządów 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
- poszkodowani działkowcy w sezonie jesienno - zimowym z ROD " Przylesie"

Tematem spotkania było:
- poprawa bezpieczeństwa w ogrodach działkowych w porach wieczorno - nocnych
- stały kontakt utrzymywany z prezesami działek, w celu bezpośredniego przepływu informacji (np. o podejrzanych osobach obcych na terenie działek, przebywających tam bezdomnych, nieletnich itd.)
- integracja i zaangażowanie użytkowników działek na rzecz współdziałania z Policją w celu minimalizacji i eliminowania ujawnionych zjawisk o charakterze kryminalnym.

W Komisariacie Policji z terenu działania znajdują się klucze od bram wjazdowych na teren ogródków działek, co w przypadku potrzeby nagłego zagrożenia jest znacznym ułatwieniem dla służb interweniujących.Policjanci (najczęściej dzielnicowi) oprócz patroli wyznaczonych zgodnie z planem policji, bedą przeprowadzać patrole również poprzez wjazd na teren danego ogrodu. Do Naczelnika Prewencji zostana przesłane wykazy użytkowników działek.