AAA

Rodzinny Ogród „Flaming” w Bydgoszczy

31-03-2012 22:22

Rodzinny Ogród „Flaming”  w Bydgoszczy  

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej


sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005r.

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "FLAMING" w Bydgoszczy wyrażają zdeterminowanie i zdecydowany sprzeciw wszelkim próbom zmian w ustawie z 8 lipca 2005r. Rodzinnych Ogrodach Działkowych i utrzymaniu jej w niezmienionym kształcie.
Zaniepokojenie budzi również fakt milczenia ze strony rządzących i władz ustawodawczych wobec zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego całej
ustawy o ROD.
Zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek o wsłuchanie się w głosy polskich działkowców i wsparcie ich w obronie praw zawartych w ustawie jak to zapewniała Pani Marszałek w liście skierowanym do delegatów II Kongresu.
.
Z poważaniem
Prezes zarządu
Leopold Szarafiński
podpisy 30 uczestników zebrania