AAA

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Wrzosami” w Osielsku

21-03-2012 20:32

Rodzinny Ogród Działkowy
„Pod Wrzosami” w Osielsku

Marszałek Sejmu RP
Ewa Kopacz

Stanowisko
w sprawie obrony ustawy
z dnia 8 lipca 2005r

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „ Pod Wrzosami” w Osielsku wyrażają zdeterminowanie i zdecydowany sprzeciw wszelkim próbom zmian w ustawie z 8 lipca 2005r Rodzinnych Ogrodach Działkowych i utrzymaniu jej w niezmienionym kształcie.
Zaniepokojenie budzi również fakt milczenia ze strony rządzących i władz ustawodawczych wobec zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o ROD.
Zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek o wsłuchanie się w głosy polskich działkowców i wsparcie ich w obronie praw zawartych w ustawie jak to zapewniała Pani Marszałek w liście skierowanym do delegatów II Kongresu.Z poważaniem
Przewodniczący Walnego Zebrania

Podpisy 104 uczestników