AAA

Rodzinny Ogrod Działkowy „Pod Klonami” w Murucinie

22-03-2012 20:38
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz


Szanowna Pani Marszałek !
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Klonami” w Murucinie uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ogrodu, zwracamy się do Pani Marszałek o podjęcie rozmów z przedstawicielami organizacji użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych – z Polskim Związkiem Działkowców – w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Dzisiaj z niepokojem oczekujemy na dalszy rozwój wydarzeń w temacie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego, przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Obawy nasze potęguje brak reakcji ze strony Pani Marszałek na wystosowany pod Pani adresem List Otwarty delegatów – uczestników IX Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców. Pomimo upływu czasu od tego ważnego dla działkowców wydarzenia, nadal oczekujemy odpowiedzi, która zaprzeczy pogłoskom, że milczenie w naszej sprawie jest przysłowiową „ciszą przed burzą”. Jako działkowcy mamy własną godność i oczekujemy również od Pani Marszałek godnego traktowania, a więc odpowiedzi na List Otwarty wystosowany przez naszych reprezentantów na IX Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców.
Oczekujemy również na wsparcie idei ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym pięknym kraju, która sprawdziła się w ponad stuletniej historii polskich ogrodów, dając radość i możliwości wypoczynku, rekreacji oraz upraw dla potrzeb miliona rodzin działkowych.

Z wyrazami szacunku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Pod Klonami” w Murucinie