AAA

Rodzinny Ogród Działkowy „Lipkusz" Koronowie

29-03-2012 20:58

Rodzinny Ogród Działkowy
„Lipkusz" Koronowie
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Lipkusz" w Koronowie koło Bydgoszczy, zostaliśmy zapoznani
z treścią Listu Otwartego IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Działkowców do Pani Marszałek.
Solidaryzujemy się z delegatami na IX Krajowy Zjazd, którzy piszą w liście
o bezpodstawnych atakach na Polski Związek Działkowców i dążeniu do zanegowania
zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którą uchwalił Sejm RP
w dniu 8 lipca 2005 roku.
Samorząd działkowców brał udział w powszechnej konsultacji projektu ustawy.
Ustawa ta odpowiada potrzebom i oczekiwaniom działkowców naszego ogrodu i nie
widzimy potrzeby jej zmiany. Inicjatywa zmian treści ustawy wyszła od Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego w 2010 roku. Zaskarżył on sześć, a następnie siedem
kolejnych zapisów o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. W odczuciu działkowców
działanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wpisuje się w dwadzieścia lat walki
z ogrodami. Od 1990 roku regularnie podejmowane są próby ograniczania praw
działkowców, tworzenia warunków do likwidacji ogrodów i dlatego jesteśmy
wyczuleni na punkcie zmian w ustawie o ROD.
Polski Związek jest zaskakiwany propozycjami zmian. Jest im przeciwny, gdyż
działkowcy nie jeden raz wykazywali przywiązanie do rozwiązań obowiązujących,
protestując przeciwko zmianom nie mającym nic wspólnego ze zmianami na lepsze.
Prawdą natomiast jest, że dzięki pracy naszej organizacji i wysiłkowi działkowców,
wiele miejsc w naszym kraju zmieniło swoje oblicze.
Dlatego popieramy stanowisko IX Zjazdu PZD, który zwraca się do Pani
Marszałek o pomoc i wsparcie swym autorytetem starań o poszanowanie woli miliona
polskich rodzin działkowych.
Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Walnego Zebrania
Lucyna Ćwiek-Iwańcz Konrad Boniewicz