AAA

Rodzinny Ogród Działkowy "Horyzont"

31-03-2012 22:28

Rodzinny Ogród Działkowy
Horyzont
ul. Biskupińska 11
85-375 Bydgoszcz
STANOWISKO
DZIAŁKOWCÓW UCZESTNIKÓW WALNEGO ZEBRANIA ROD „HORYZONT"
W DNIU 31.03.2012 R. W SPRAWIE OBRONY USTAWY O RODZINNYCH
OGRODACH DZIAŁKOWYCH Z DNIA 8 LIPCA 200S ROKU.

Uczestnicy Walnego Zebrania reprezentujący ROD „HORYZONT" w
Bydgoszczy apelują do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz
administracji i samorządów terytorialnych o pozostawienie naszej organizacji
w spokoju. Mamy dość obaw, poniżania straszenia i ciągłego wzniecania
niepokojów. Niech rozsądek i szacunek dla drugiego człowieka oraz
wsłuchanie się w głosy społeczeństwa stanowią podstawowe kryteria przed
podejmowaniem decyzji w stanowieniu prawa, w tym dla obywateli, którzy
są działkowcami, członkami Polskiego Związku Działkowców z własnej i nie
przymuszonej woli. Niech obowiązująca Ustawa z 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych służy obecnym członkom PZD oraz następnym
pokoleniom.
Broniąc Ustawy, bronimy nabyte prawa, bronimy egzystencji działkowca.
Należy pamiętać, że tworzące się przed laty samorządy gminne otrzymały
grunty ogrodów działkowych, to my działkowcy ROD „HORYZONT"
zakupiliśmy teren, na którym znajduje się ogród, to my doprowadziliśmy
naszą własną ziemię do stanu pięknego ogrodu, a dzisiaj- gminy mogą ją
traktować jako swoją własność. Czy to jest sprawiedliwość społeczna ?
Czy to jest właściwe działanie organów Państwa, które powinno się troszczyć
o każdego obywatela i chronić jego własność?
Ponad stuletnia tradycja ogrodnictwa działkowego to olbrzymi szmat
czasu, pracy ludzkich rąk i nakładów finansowych, których nikt nie ma prawa
zniszczyć, uznać za niebyłe. Działkowcy, którzy w liczbie ponad 6SO tyś.
wyrazili na piśmie poparcie dla Ustawy wymagają szacunku i poważnego
traktowania przez najwyższe organa władzy. Bezskutecznie oczekujemy
odpowiedzi na pisma przesłane do Pani Marszałek Sejmu i Ministrów, nikt
nie chce z nami rozmawiać, nikt nie konsultuje przygotowanych projektów.
Czy tak być powinno ?
APELUJEMY

o pozostawienie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdyż
Ustawa w obecnej formie pozwala nam działkowcom na spokojne uprawianie
naszych ogrodów, rozwijanie naszego hobby, odpoczynku po ciężkiej pracy
dla naszego kraju. Ustawa ta jest gwarantem istnienia naszych Ogrodów.

Uczestnicy
Walnego Zebrania ROD „HORYZONT"

Załączniki: Lista poparcia