AAA

ROD "WRZOS" w Bożenkowie

17-03-2012 19:14

Bydgoszcz 17 marca 2012 r.

ROD "WRZOS" w Bożenkowie


Szanowna Pani

Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu R P
Warszawa

STANOWISKO

Szanowna Pani Marszałek
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WRZOS" Bożenkowo
Okręgowy Zarząd PZD Bydgoszcz zebrani na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym w dniu 17 marca 2012 roku zwracają się do Pani z ogromną
prośbą.

Jeżeli już jest taka wola Sejmu RP aby zmienić nie które zapisy ustawy, lub całą
ustawę z dnia 08 lipca 2005 roku, to prosimy aby nie odbywało to się w zaciszu
sali Komisji Sejmowej , ale przy dużym udziale samych działkowców. Jest takie
ogólnoświatowe powiedzenie "Nic o nas, bez nas". Nowa ustawa która
prawdopodobnie powstanie niech odzwierciedla dążenia działkowców do
spokojnego zajmowania się działkami, a nie walką o ich utrzymanie.
Pani Marszałek
Prosimy pamiętać o działkowcach, ich wieloletniej tradycji i przywiązaniu do
swoich ogródków. Bardzo chcemy wierzyć że Pani pomoże działkowcom. Duży
procent działkowców to emeryci, i działka jest dla nich miejscem wypoczynku i
rekreacji oraz źródłem pozyskania owoców i warzyw.
Na 11 Kongresie PZD prawie wszystkie ugrupowania polityczne, z wyjątkiem
PiS który nie przysłał swojego przedstawiciela, poparły nasze wnioski o
pozostawienie PZD w spokoju. Ponad 20 letnia wojna z działkowcami nie
przysparza nikomu splendoru. PZD przez 30 lat swego istnienia wiele zrobił dla
prawidłowego rozwoju ogrodów działkowych.
Z wyrazami szacunku
Członkowie ROD "WRZOS'"' w Bożenkowie /ogrodu który w bieżącym roku
obchodzi 30 rocznicę powstania / zebrani na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym.


Przewodnicząca                                                     Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków                    Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Danuta Osałkowska                                           Adam Spiehs