AAA

ROD Leśna Polana w Jagodowe) gm. Osielsko

29-03-2012 19:08

Bydgoszcz dn. 29-03-2012
Działkowcy ROD Leśna Polana
 w Jagodowe) gm. Osielsko

Do
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu R P

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków ROD Leśna Polana w Jagodowie w
dniu 23.03.2012r. zwracają się do Pani Marszałek z prośbą o obronę Ustawy o ROD z
dnia 8.07.2005r. Naszym zdaniem różnym „wojownikom" chodzi po prostu o
likwidację ogrodnictwa działkowego w Polsce.
W naszym kraju ogrodnictwo działkowe istnieje od ponad stu lat i do te) pory
nikomu to nie przeszkadzało. Jest jednym z przejawów życia społecznego w naszym
kraju i w wielu krajach Europy. Przeciwnicy Ustawy zapominają, że istotą
ogrodnictwa działkowego jest służenie najuboższym warstwom społeczeństwa, tu nie
ma biznesu. Akt ten został uchwalony przez polski Sejm, zatwierdzony przez Senat i
Prezydenta R P.
Dlatego stanowczo nie zgadzamy się na żadne zmiany ustawowe
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w PZD.

Sekretarz Ogrodu                                      Prezes Zarządu
Urszula Maćkowiak                                          Jan Mocarski