AAA

ROD „Lato”w Tryszczynie k.Bydgoszczy

30-03-2012 22:17


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz

dotyczy udzielenia wsparcia polskim działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców w zachowaniu ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku.

Szanowna Pani Marszałek !

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Lato” w Tryszczynie k. Bydgoszczy odbywającego się w dniu 30 marca 2012r. zwracają się do Pani Marszałek z prośbą o wsparcie naszych działań w obronie naszych praw wynikających z zapisów ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku.
Od chwili odbycia IX Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w m-cu grudniu 2011r., oczekując na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżonych niektórych zapisów ustawy o ROD, jako organizacja polskich działkowców nie jesteśmy informowani ze strony organów Państwa, partii politycznych i parlamentarzystów w naszej sprawie.
Sytuację tą odbieramy niczym zmowę milczenia. Zarówno Pani Marszałek, jak i inni adresaci Listów Otwartych wystosowanych przez uczestników IX Zjazdu PZD nie udzielili dotąd nam odpowiedzi na wystąpienia dotyczące propozycji wysłuchania głosu działkowców. Oczekiwaliśmy i nadal oczekujemy konsultacji w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Stanowimy jedyną prawowitą organizację polskich działkowców, zrzeszającą ponad milion rodzin działkowych.

Szanowna Pani Marszałek !
Licząc na zrozumienie dla idei ruchu ogrodnictwa działkowego, która od ponad 100 lat sprawdza się w naszym kraju, oczekujemy na poważne potraktowanie naszego wystąpienia i przekazanie polskim działkowcom informacji związanych z ewentualnymi pracami lub propozycjami projektów aktów prawnych zgłoszonych do laski marszałkowskiej oraz o szczerą dyskusję z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców – reprezentujących całe środowisko ogrodowe w sprawie wypracowania rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami działkowców.

Z wyrazami szacunku oraz z nadzieją na zainteresowanie - uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Lato” w Tryszczynie