AAA

ROD " im kpr.Benedy" w Bydgoszczy

03-04-2012 22:35

Szanowny Pan
Sławomir NOWAK
Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4-6
00-928 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze!

Polski Związek Działkowców jest organizacją istniejącą już od ponad trzydziestu lat, cieszącą się bogatą tradycją i zaufaniem swoich członków. Jest to organizacja samorządna a uczestnictwo w niej jest dobrowolne. Działkowcy zrzeszeni w PZD są zadowoleni z funkcjonowania Związku i chętnie wspierają jego działania i inicjatywy.
Członkowie ROD są zaniepokojeni informacjami o prowadzonych pracach nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Odbieramy to jako zamach na obowiązującą ustawę z 8 lipca 2005 roku i Związek jako gwarantów dalszego istnienia i rozwoju ogrodów w Polsce.
Żądamy i oczekujemy, aby udzielono nam odpowiedzi, dlaczego w tak ważnej dla nas sprawie nie są prowadzone konsultacje z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców?
Od kilku lat ogrody działkowe i działkowcy są obiektem ataków,których celem jest usunięcie nas z zajmowanych terenów.
Znając rzeczywistość, w jakiej funkcjonują ogrody, my działkowcy
dostrzegamy znaczenie, jakie dla obrony naszych praw ma ustawa, która skutecznie zabezpiecza nas przed wyrzuceniem z działek.
Panie Ministrze
 Nie domagamy się niczego ponad to, co nam dała ustawa. Prosimy o poszanowanie, wsparcie i obronę działkowców, uczestnictwo w konsultacjach oraz przestrzeganie w wobec nas praw nabytych.

Z wyrazami szacunkuSekretarz ROD                                                                          Prezes ROD
Jan Rokociński                                                                       Lech Studziński