AAA

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Rodzinnych okręgu bydgoskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich

04-11-2014 22:27

Bydgoszcz, dnia 4.11.2014 r.


                                               Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Irena Lipowicz

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Rodzinnych okręgu bydgoskiego uczestniczący w spotkaniu w
dniu 4.11.2014 r. stanowczo oświadczają, że są poważnie zaniepokojeni wystąpieniami Pani
Rzecznik podnoszącymi zarzut niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z 13 grudnia 2013 roku, oraz Pani wypowiedziami dla mediów.
Niepokoją nas sugestie, że zapisy ustawy mogą naruszać konstytucyjną wolność zrzeszania.
Ustawę poparło 441 posłów.
Została uchwalona na bazie wypracowanego kompromisu ponad podziałami partyjnymi.
Ustawa w pełni zrealizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Działkowcy w czasie odbywających się zebrań ustawowych dokonują świadomego wyboru
Stowarzyszenia, któremu powierzaj ą prowadzenie ogrodu.
Mają ustawą zagwarantowane prawo nie należenia do żadnego Stowarzyszenia i ten fakt, nie
pozbawia ich możliwości uprawy działki.
Prawo swobodnego zrzeszania jest niczym nie zagrożone.
W Sejmie na etapie uchwalania ustawy trwała nierówna walka ze środowiskiem developerów
o zachowanie przez PZD tytułów prawnych do gruntów i zachowanie praw nabytych
działkowców.
Dziwi nas fakt, że bierze Pani w obronę wąską grupę ludzi wykluczonych z szeregów
członków PZD, którzy złamali obowiązujące przepisy w PZD, a nie chce Pani pochylić się
nad losem miliona polskich rodzin działkowych.

Pani Rzecznik
Apelujemy do Pani o podjęcie dialogu ze środowiskiem działkowców i zmianę podejścia do ustawy z 13 grudnia 2013 roku.

                                                                                                                 Uczestnicy narady w liczbie 50 osób