AAA

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.

03-11-2014 22:05

                                        Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.

W dniu 3 listopada 2014 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy. Posiedzenie przebiegło zgodnie z zaproponowanym przez Prezydium OZ i przyjętym przez zebranych porządkiem. Obradom przewodniczyła prezes OZ PZD w Bydgoszczy Barbara Kokot. Gościem posiedzenia był Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Pan Roman Jasiakiewicz.
Zasadniczym celem zwołania posiedzenia były sprawy związane z aktualnymi wydarzeniami w środowisku ogrodów działkowych oraz sytuacją Polskiego Związku Działkowców. Okręgowy Zarząd przyjął informację prezesa OZ PZD Barbary Kokot z odbytego w dniu 23 października br. XI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, na którym przyjęty został nowy Statut Stowarzyszenia PZD oraz przyjęto stanowiska uczestników Zjazdu w najbardziej istotnych dla Związku sprawach.
Przedstawiony został materiał z realizacji i oceny odbytych już zebrań ustawowych w ogrodach okręgu bydgoskiego. Dyskutowano również na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Potrzebę aktywnego uczestnictwa w wyborach oraz udzielenia poparcia kandydatom wspierającym Związek przedstawił gość posiedzenia Pan Roman Jasiakiewicz.
Ważnym punktem obrad było omówienie realizacji zadań organów PZD związanych z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich i procedowaniem projektu obywatelskiego ustawy „STOP rozbiórkom altan”. W wyniku dyskusji uczestnicy posiedzenia przyjęli i wystosowali wystąpienie adresowane do Marszałka Sejmu RP Pana Radosława Sikorskiego o spowodowanie przyspieszenia procedur związanych z przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw. Podobnej treści wystąpienie skierowano do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej.
Podczas posiedzenia dokonano uzupełnienia Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy, przyjmując w jego skład Józefa Pietrzaka reprezentującego ogrody Solca Kujawskiego, pełniącego dotychczas funkcje w krajowej i okręgowej Komisji Rozjemczej.
                                                                                                                   Prezes OZ PZD w Bydgoszczy
                                                                                                                            Barbara Kokot