AAA

Poseł na Sejm RP Anna Bańkowska

16-04-2012 18:42

Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Anna Bańkowska
Klub Poselski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
25/IV/12
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP


Szanowna Pani Marszałek!

Zgodnie z art. 195 Regulaminu Sejmu RP przesyłam zapytanie poselskie do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad nowelizacją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. ? Jeśli tak, to proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie istotne zmiany zamierza się wprowadzić w ustawie o rodzinnych ogródkach działkowych z 8 lipca 2005?

2. Na jakim, etapie są prace nad tym. projektem?

3. Jeśli faktycznie nowa ustawa jest opracowywana, dlaczego nie odbywają się konsultacje z Polskim Związkiem Działkowców?


Z wyrazami szacunku

Podpis A.Bańkowska
Bydgoszcz 30 marca 2012r