AAA

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Polityki Społecznej, Oświatowej i Konkursowej

05-12-2019 11:22

W dniu 3 grudnia 2019 roku  odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Okręgowej Komisji Polityki Społecznej, Oświatowej i Konkursowej. Spotkaniu przewodniczyła Urszula Walusiak Wiceprezes Okręgu PZD
w Bydgoszczy.

  

Pani przewodnicząca podsumowała dotychczasowe działania Komisji w zakresie polityki prospołecznej i konkursowej w kadencji 2015–2019, a następnie rozpoczęła dyskusję na temat planu pracy w kolejnych latach.

Członkowie Komisji podczas długiej i merytorycznej dyskusji, działając w oparciu o uchwałę Nr 1/VI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, opracowali szczegółowy plan działań w kadencji 2019-2023. Komisja jednoznacznie przyznała, że sprawą priorytetową będzie aktywne wspieranie Zarządów w działaniach zmierzających do otwarcia jak największej ilości ogrodów działkowych na potrzeby lokalnej społeczności. Mając świadomość ogromnego znaczenia tych działań, zaplanowano nawiązanie długofalowej współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami państwowymi. Pozwoli to na wypracowanie wspólnej polityki służącej naszej społeczności oraz pomoże pozyskać środki finansowe potrzebne do realizacji założeń.

  Opr.Agnieszka Bartkowska - Instruktor ds. ogrodnictwa PZD w Bydgoszczy