AAA

Okręgowe Dni Działkowca 2017 w Bydgoszczy

11-09-2017 19:20

      

    

9 września 2017r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Flaming”w  Bydgoszczy, odbyły się Okręgowe Dni Działkowca, połączone ze 120 - leciem ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pan Marek Pytka.                       

     Ponadto udział wzięli: z Bydgoszczy V-ce Prezydent Rady Miasta  Pani Anna Mackiewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Jan  Szopiński,  ze Świecia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta Świecia Adam Cieślak, ze Żnina W-ce  Burmistrz Miasta Alina Rosiak.   

                                         

      W uroczystości uczestniczył również były poseł na sejm dwóch kadencji i były Prezes   Okręgowego Zarządu PZD Pan Witold Deręgowski,   Pani Alicja Dolecka – była prezes OZ PZD, Jan Grudziński - wieloletni członek Prezydium Okręgowego Zarządu,  a także  przedstawiciele i Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych naszego Okręgu.

     Uroczystość uświetnili uczestnicy tegorocznego konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Roku 2017” , „Wzorowa Działka Roku 2017” oraz „Najpiękniejszy kosz dożynkowy”.   

                                                                

      Uroczystości  rozpoczęły się odegraniem hymnów Polskiego i Działkowców.

    

Oficjalną uroczystość otworzyła Prezes Okręgowego Zarządy Pani Barbara Kokot. Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy.                                                                                                            W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce, ich modernizacji i rozwoju. 

            W swoich wystąpieniach zaproszeni goście zwrócili uwagę na potrzebę modernizowania istniejących ogrodów, dziękowali za duże  zaangażowanie się wszystkich działkowców w prace na rzecz Polskiego Związku Działkowców i prawidłowego zagospodarowania ogrodów, osiągania wysokich plonów warzyw i owoców oraz pięknych kwiatów.  Złożyli życzenia zdrowia i sił na następne lata.

    

    

            Zasłużonych działaczy uhonorowano medalami i dyplomami Krajowej Rady z okazji 120 lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

    

   

        

     

   

      7 osób uhonorowano złotą  i srebrną odznaką „Zasłużonego Działkowca”.

    

   

Biorącym  udział w konkursie „Wzorowy Ogród Roku 2017” oraz „Wzorowa Działka Roku 2017” wręczono  nagrody pieniężne, puchary,  książki oraz dyplomy.

     

    

      Pani V-ce prezydent Miasta w asyście Przedstawiciela Krajowej Rady posadzili drzewko okolicznościowe. Na tablicy okolicznościowej napis dokumentuje 120 – lecie ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

   

   

Uroczystość zakończyła wspólna biesiada przy muzyce.


 
        Opr..  Jan Malesza