AAA

Obchody 35 –LeciaPolskiego Związku Działkowcówi Okręgowych Dni Działkowca 2016

19-09-2016 22:34

                                                               Obchody 35 –Lecia
                                                    Polskiego Związku Działkowców
                                                 i Okręgowych Dni Działkowca 2016
 

                                                                   
      W dniu 17 września 2016 roku w Sali siedziby Okręgu przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy odbyły się okręgowe uroczystości 35- Lecia Polskiego Związku Działkowców.
Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandarów : Okręgowego Zarządu i ROD „ Siła” w Gniewkowie , oraz odśpiewaniem hymnu państwowego i PZD „Zielona Rzeczpospolita”.
Prowadząca uroczystość I wiceprezesa OZ PZD Urszula Walusiak poprosiła o zabranie głosu prezes OZ PZD Barbarę Kokot, która przywitała przybyłych na uroczystość Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członków Organów Statutowych tj. Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, laureatów konkursów prowadzonych na szczeblu Okręgowego Zarządu oraz gości honorowych : Panią Alicje Dolecką, Pana Witolda Deręgowskiego, Pana Mieczysława Zemke i Pana Jana Grudzińskiego.
W imieniu zebranych przywitała przybyłych na uroczystość gości: Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Annę Mackiewicz, przedstawiciela Krajowej Rady PZD członka Prezydium KR Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Pana Piotra Gadzikowskiego, wiceprzewodniczących Rady Miasta Bydgoszczy Pana Jana Szopińskiego i Kazimierza Drozda oraz przedstawicieli mediów lokalnych.
W wystąpieniu inauguracyjnym obchody prezes OZ PZD przedstawiła historyczny zapis powstania ogrodów działkowych w rejonie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym podkreśleniem najnowszej historii i znaczenia i roli dla istnienia ogrodów działkowych w Polsce ustawy z 6 maja 1981 roku „ o pracowniczych ogrodach działkowych” dającej początki niezależności, samodzielności i samorządności organizacji działkowców- Polskiego Związku Działkowego.
Wiele miejsca w wystąpieniu poświęciła tematowi obrony ustawy podkreślając , że cała historia ruchu ogrodnictwa działkowego świadczy o zapotrzebowaniu na istnienie ogrodów w dotychczasowej formule, w sposób zorganizowany , pod sztandarem Polskiego Związku Działkowców , a fakt przezwyciężenia wszystkich zagrożeń wynikał z jedności i determinacji działkowców w walce o zachowanie swoich praw, niech będzie dla nas wyznacznikiem, że tylko razem jesteśmy silni.
Po wystąpieniu prezes OZ PZD głos zabrali goście uroczystości : Prezydent Anna Mackiewicz, przedstawiciel KR PZD Piotr Gadzikowski, przedstawiciel Rady Miasta Jan Szopiński, Witold Deręgowski, Alicja Dolecka, Prezes ROD „Pod Lasem” w Mogilnie Jerzy Lipiński i Prezes ROD „Zacisze” w Sępólnie Krajeńskim Bogumiła Olszewska.

Prowadząca uroczystość Urszula Walusiak odczytała listy gratulacyjne od Burmistrza Barcina, Sępólna Krajeńskiego, prezesa ROD „Magnolia” w Walicach.

Zasłużonym działkowcom Okręgu w Bydgoszczy wręczono odznaczenia związkowe.
Za zasługi dla PZD Prezesowi ROD „Słonecznik” Feliksowi Kodanowi .
Złota odznaka „Zasłużony Działkowiec”
a) Edward Jędrasik – ROD „Przyroda” w Inowrocławiu
b) Ewa Amrosz – ROD „Storczyk „ w Bydgoszczy
c) Zbigniew Kruszczak – ROD „Relaks” w Wierzchucinku
Srebrna odznaka „ Zasłużonego Działkowca”
d) Jerzy Walkowiak –ROD „Kruszynka” w Kruszynie
e) Celina Walczuk – ROD „Kalina” w Piechcinie
f) Leszek Sawicki – ROD „Pod Borem” w Prądocinie

Honorowym gościom wręczono statuetki z podziękowaniami za lata pracy na rzecz rozwoju ROD i ich obronę

Prezydent Annie Mackiewicz wręczono statuetkę z podziękowaniami dla Urzędu Miasta za współpracę na rzecz rozwoju ROD.

Realizując uchwałę jubileuszową Nr 2/IX/2016 z 2.08.2016 roku w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców z okazji jubileuszu 35 Lecia PZD Prezesom z długoletnim stażem w kierowaniu Zarządami ROD wręczono podziękowania.

Prezydent Miasta w swoim wystąpieniu poinformowała, że uchwała Rady Miasta uruchomiono przyznanie dotacji do wykonanej kanalizacji dla 4 ogrodów w Myślęcinku i w dniu 21.09.2016 roku odbędzie się uroczyste podpisanie umów na przekazanie dotacji.

Bardzo emocjonalne wystąpienia nastąpiły ze strony byłych prezesów tj. Alicji Doleckiej i Witolda Deręgowskiego, którzy pokrótce przedstawili swój udział w historię tworzenia ogrodów i walkę o ich zachowanie.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie pucharów, dyplomów i nagród laureatom konkursów prowadzonych przez OZ PZD.
W konkursie na „ Ogród roku 2016 „
- pierwsze miejsce zajął ROD „Gniewko” w Gniewkowie,
- drugie miejsce „ Pod Lasem” w Mogilnie
- trzecie miejsce ROD „Waltera” w Inowrocławiu
ROD „Zgoda „ w Solcu Kujawskim otrzymał wyróżnienie za wdrożenie programu społecznego rozwoju ROD.
W konkursie na najładniejszą działkę Roku 2016
- Halina , Zbigniew Marszał- ROD „Cumulus” w Bydgoszczy
- Bogdan Szwarczewski – ROD „Pod Borem” w Pradocinie
- Jadwiga i Jerzy Mrzygłód –ROD „Kościuszki” w Inowrocławiu
W konkursie za najładniejszą wzorową altanę:
- Halina , Zbigniew Marszał- ROD „Cumulus” w Bydgoszczy
- Danuta Kaczmarek – ROD „Pod Lasem” w Niemczu
- Mirosława i Jacek Malinowscy – ROD „Pod Borem” w Prądocinie
Uroczystość zakończono wręczeniem dyplomów za udział w wystawie koszy dożynkowych:
I miejsce ROD „Kauczuk” w Bydgoszczy
II miejsce Dzianotex” w Bydgoszczy
III miejsce ROD „Cumulus” i ROD „Słonecznik” w Bydgoszczy
                                                                                    Spotkanie zakończono wspólną biesiadą dożynkową.