AAA

List do Marszałka Senatu od OZ PZD w Bydgoszczy

09-12-2013 14:06

Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy
ul. M. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz

Marszałek Senatu RP

Pani Bogdan BorusewiczSzanowny Panie Marszałku !

Zwracamy się do Pana Marszałka w imieniu ponad 30 tysięcy działkowców, użytkowników ogrodów działkowych regionu bydgoskiego.
Zwracamy się do Pana Marszałka oraz do Senatorów z apelem o pilne rozpatrzenie i przyjęcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Projekt ustawy przedstawiony Senatowi Rzeczypospolitej RP, wypracowany i przyjęty został przez Sejm RP na bazie projektu obywatelskiego ustawy złożonego w imieniu środowiska ogrodów działkowych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Projekt ten zyskał autentyczne i powszechne poparcie użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych i ich rodzin, co znajduje swoje odbicie w złożonych podpisach pod projektem.

Jako aktyw ogrodowy z satysfakcją śledziliśmy przebieg zbiórki podpisów pod projektem nowego aktu prawnego mającego zabezpieczyć przyszłość ogrodów i praw działkowców.

Dzisiaj, gdy przychodzi czas najważniejszych dla nas decyzji, gdy zbliża się wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny termin na przyjęcie ustawy, spotyka nas atak ze strony kilku ludzi podejmujących działania mające doprowadzić do zniweczenia trudu tworzenia tej ustawy. Stawianie zarzutów całemu środowisku ogrodów działkowych, przede wszystkim Polskiemu Związkowi Działkowców, kłamliwe rzucanie oskarżeń dotyczących rzekomych nieprawidłowości podczas zbiórki podpisów pod projektem ustawy, daje powody do wyrażenia naszego oburzenia i sprzeciwu. Dziwi nas, że w sprawie ustawy dotyczącej działkowców i ogrodów działkowych, w sposób bardzo wrogi, domagający się w swojej treści nie uchwalenia prawa przyznającego dalszy byt ogrodów w Polsce, przeciwko działkowcom, z niskich pobudek występują ludzie nie reprezentujący naszego środowiska.

Zastanawia nas, dlaczego Senat dopuszcza do głosu ludzi, którzy swoim postępowaniem zakłócali przebieg prac legislacyjnych ustawy o r.o.d. w podkomisjach sejmowych ? Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy nas – działkowców, a nie ludzi dopuszczających się łamania prawa, takich jak p. Ireneusz Jarząbek. Wnioski i propozycje p. Jarząbka prowadzą do demontażu całej ustawy, która uwzględnia wszystkie uwagi i zastrzeżenia wyrażone w treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyrzucenie z dotychczasowych zapisów ustawy kwestii monopolu organizacji jaką pełni PZD, sprawę zawiązywania nowych oddolnych struktur ogrodowych, możliwość dobrowolnego zrzeszania się działkowców itp.

Panie Marszałku ! Panie i Panowie Senatorzy !

Zwracamy się do Państwa o o zachowanie obiektywnego spojrzenia na potrzebę podjęcia decyzji zgodnych z poszanowaniem praw działkowców wypracowanych w okresie ponad 100-letniego istnienia ruchu ogrodowego w Polsce. Oczekujemy wsparcia i przyjęcia podczas głosowania projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, projektu opartego na kompromisach podczas prac w podkomisjach i komisjach sejmowych, projektu wypracowanego i przyjętego przez Sejm RP.


            Sekretarz OZ PZD                    Prezes OZ PZD

            Zbigniew Kania                         Barbara KokotBydgoszcz, dnia 6 grudnia 2013r.