AAA

Komunikat Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy

09-09-2016 15:20

Przekazujemy Prezesom Rodzinnych Ogrodów Działkowych pismo Urzędu Miasta w Bydgoszczy Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w celu włączenia się w powodzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.
                                                                                                                                                                         Prezes OZ PZD 
                                                                                                                                                                         Barbara Kokot

wg. rozdzielnika