AAA

Komisja Polityki Społecznej przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy

14-12-2017 08:15

    

   
            Komisja Polityki Społecznej  przy Okręgowym Zarządzie
            Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy


Dotyczy: realizacji programu społecznego rozwoju ROD w 2017 roku

     Funkcjonująca Okręgowa Komisja Polityki Społecznej przy Okręgowym Zarządzie PZD w Bydgoszczy, dokonała podsumowania realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD za 2017 rok.
     Okręgowa Komisja Polityki Społecznej w swej pracy zajęła się działaniem na rzecz angażowania rodzinnych ogrodów działkowych do podejmowania szeroko zakrojonej akcji współpracy ze społecznością lokalną ogrodów działkowych oraz obserwacji realizacji zadań podjętych przez Zarządy ROD w tym zakresie.
     Stwierdza się, że rodzinne ogrody działkowe stają się coraz częściej miejscem, w którym rozwija się działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna. Są to najczęściej miejsca edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz 1-3 klas szkół podstawowych. Coraz więcej rodzinnych ogrodów działkowych posiada zadbaną i nowoczesną bazę sportowo- rekreacyjno-edukacyjną, udostępnia świetlice, domy działkowca, place zabaw, siłownie plenerowe itp. również dla społeczności lokalnej.
   Okręgowa Komisja Polityki Społecznej w 2017 roku spotkała się trzykrotnie obradując min. nad doskonaleniem metod i form działania oraz zapewnieniem realizacji założonego programu działania na lata 2015-2019. Podczas spotkania w miesiącu październiku dokonano wypracowania konkretnych wniosków dla doprecyzowania zakresów działania. W szczególności podkreślono dalsze otwarcie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej.
Analizując realizację programu za 2017r należy stwierdzić, że opiera się on głównie na działalności angażowania społeczności lokalnej, poprzez udział dzieci i młodzieży w organizowanej Dniach Dziecka, dożynkach gminnych i wiejskich, święcie strażaka itp. Również należy podkreślić bardzo dużą pomoc w realizacji Programu Kolegium Prezesów Zarządów ROD zbierających się i obradujących przynajmniej raz na kwartał, zarówno w samej Bydgoszczy jak i innych skupiskach rodzinnych ogrodów działkowych, jak Inowrocław, Świecie, Solec Kujawski, Sępólno Krajeńskie itp. To właśnie na posiedzeniach Kolegium członkowie komisji Polityki Społecznej OZ PZD mieli możliwość rozpropagowania planu działania oraz inspirowania Prezesów Zarządów ROD do działań jego realizacji.
W 2017 r. główny nacisk położono na organizację Dni Otwartych Ogrodów w dniu 27 maja, mające na celu udostępnianie ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej oraz organizację Dni Dziecka i Dni Działkowca z możliwością kontaktu społeczności działkowej, ich rodzin i znajomych z ludnością lokalną środowisk miast i wsi.
Realizacja Otwartego Programu Społecznego Rozwoju i Polityki Społecznej w ROD przedstawia się następująco:
- w 86% rodzinnych ogrodów działkowych zorganizowano „Dni Działkowca” połączone z konkursami, zawodami sportowymi jak przeciąganie liną, zabawą dla dzieci i dorosłych,
- w 26 ROD zorganizowano uroczystości związane z obchodami jubileuszu powstania ogrodów na ziemiach polskich, między innymi „80 – lecie ROD „C Skłodowskiej” i „Waltera” w Inowrocławiu, 60 – Lecie ROD „Związkowiec” w Bydgoszczy, 65- lecie ROD „Cukrownik” w Świeciu 70-lecia ROD „Kolejarz” w Kcyni, 50-lecia „Zalesia” w Bydgoszczy, 40-lecia ROD w Drzewce w Drzewcach, ROD „Spartakus” w Bydgoszczy 45 lecie „Prasa”, „Ustronie”, ”Na Skarpie”, Transportowiec” w Bydgoszczy „Pólko” w Koronowie, „Nekla” w Nekli oraz 35, 30 i 20-lecia w pozostałych ogrodach.
- w ROD „Bajka” w we Władysławowie zorganizowano festyn z okazji 120 - lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce
- w ROD XXV – lecia w Żninie, „Na Zakolu w Koronowie, zorganizowano uroczyste spotkania dla seniorów;
- w wielu rodzinnych ogrodach działkowych odbyły się bardzo popularne pikniki rodzinne;
- w ramach integracji w ROD i w ramach Kolegium Prezesów odbywały się spotkania z przedstawicielami policji,
  straży miejskiej i straży pożarnej;
- na terenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód na 11 ROD w 7-niu zorganizowano Dni Otwarte ROD,
  ROD „Sasanka”, „Wrzos”, „Cumulus”, „Horyzont”, „Spartakus”, „Formet”, „Lawina’, Kolegium Bydgoszcz
  Łochowska
- w 4 ROD zakupiono sprzęt i utworzono otwarte dla społeczności siłownie plenerowe, gdzie ustawiono urządzenia
  rehabilitacyjne, głównie do ćwiczeń dla osób starszych, w ROD „Wrzos” w Rożenkowie, „Międzylesie Zachód”,
  „Kolejarz” w Inowrocławiu oraz „Pod Borem” w Prądocinie
- w czasie odbywania się Dni Działkowca w wielu ogrodach zorganizowano kiermasze książkowe i udostępniano
   lekturę ogrodową;
- ok. 65% ROD zorganizowały i przeprowadziły „Dni Dziecka”.

- w kilku ROD zorganizowano spotkania dla dzieci niepełnosprawnych. Szczególne podziękowanie należy się dla Zarządu ROD im. „Marii Curie-Skłodowskiej” w Bydgoszczy, który to od kilku lat organizuje spotkania integracyjne, konkursy i zabawy dla dzieci niepełnosprawnych z działkowcami. Ponadto działkowcy ROD im. „Marii Curie-Skłodowskiej” w dniach 2-3 września br. w ramach festynu „Święto Śliwki”, wspierali charytatywną loterię na rzecz osób niepełnosprawnych w Strzelcach Dolnych.

- w ramach integracji odbywały się spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej, przykładem jest ROD      „Drzewianowo” w Drzewianowie

- w ROD XXV-lecia” pod nazwą Jesień na Pałukach zorganizowano rajdy krajoznawcze rowerowe i motorowe, uczestnicy rajdu uczestniczyli w festynie archeologicznym w Biskupinie na Pałukach.

- w ROD „Zacisze” w Sępólnie, w 6 ROD skupionym w Kolegium Prezesów w Solcu Kujawskim, „Katarynka” w
   Nakle ROD „Róża” w Bydgoszczy udostępniono ogrody na spotkania z społecznością lokalną i szkołami między innymi dla Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kaznowie. Z Radą Osielska Zimne Wody wraz z Radą Miasta Bydgoszczy podpisano stosowne umowy o współpracy z przedszkolami;
 
W ROD „Przylesie” przy współudziale Rady Miasta Świecia w Sulnówku k/Świecia zorganizowano Dzień Dziecka
  dla 80 dzieci.
- w ROD XX-lecia w Inowrocławiu zorganizowano dla działkowców spotkanie z lekarzem diabetykiem w ramach
   programu „Zdrowie ma jedno życie”.

W innych regionach Okręgu bydgoskiego:
- w ROD „Pod Akacjami” w Grupie dla dzieci klas 1-3 zorganizowano wędrówki klasowe po ogrodzie. Dzieci poznawały różne drzewa, krzewy i kwiaty;
- w ROD Wrzos w Bożenkowie w miesiącu wrześniu z udziałem ok. 100 osób zorganizowano „Dzień Borowika”;
- w ROD „Bartek” w Krotoszynie k/Barcina zorganizowano „Lato na wsi Minikowo” dla ok. 30 osób z prezentacją drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, wystawy zwierząt i warzyw ogrodowych;

- w ROD „XXV - lecia” w Żninie zorganizowano Zieloną Szkołę pod nazwą „Spotkanie z przyrodą” dla dzieci z dwóch klas V szkoły podstawowej na wybranych działkach ogrodowych;
- coraz więcej ROD udostępnia otwarte siłownie plenerowe dla działkowców i społeczności lokalnej.
Podsumowując realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD na terenie Okręgu bydgoskiego i działalności Komisji Polityki Społecznej przy OZ PZD, należy pokreślić, że większość Zarządów rodzinnych ogrodów działkowych właściwie włączyła się w jego realizację.

Wiele Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, swoim zaangażowaniem integrują społeczność ogrodową. Poświęcając swój czas, organizują różne uroczystości, spotkania integracyjne i środowiskowe, pikniki, konkursy, zabawy itp., nawiązują kontakty z przedstawicielami środowisk lokalnych, radami Gmin, osiedli, szkołami,. Takim Prezesom i Zarządom ROD należy podziękować, a nawet takich ludzi wyróżnić. Będzie to dla nich satysfakcja, że doceniono ich wysiłek, ale będzie to również dla nich motywacja do dalszej pracy społecznej w ROD i PZD.

Jan Malesza
Inst.d/s ogr.