AAA

Jubileusz 40-lecia w ROD „ Formet” w Bydgoszczy

01-09-2016 21:46

Jubileusz 40-lecia w ROD „ Formet” w Bydgoszczy


         Dnia 20 lipca br. odbyło się spotkanie działkowców ROD „Formet” z okazji 40-lecia powstania ogrodu i 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców.
    
        W uroczystości udział wzięli: Zastępca prezydenta Anna Mackiewicz, Prezes OZ PZD Barbara Kokot, Dyrektor Formetu 1976r- założyciel ogrodu Pan Alfred Szal oraz Prezesi, którzy pełnili funkcje w latach 1976-2016 : Jerzy Wyszyński, Antoni Drzewiecki ,Ewa Grzybowska oraz licznie przybyli działkowcy.
     
W części oficjalnej wyróżniono brązową, srebrną i złotą odznaką „ Zasłużony Działkowiec” ponad 20 działkowców. Odznaczenia za „Szczególne Zasługi dla PZD” otrzymali długoletni działkowcy w osobach:
- Henryk Chylewski
- Edmund Faleńczyk
- Dariusz Gromala
-Maria Kozłowska
Działkowcy, którzy od 40 lat uprawiali swoje działki otrzymali nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy.
  
W ogłoszonym konkursie na „ Najładniejsza działka roku 2016” pierwsze miejsce zdobyli użytkownicy działki nr 208 Państwo Urszula i Jan Dzidek.
Pozostali uczestnicy konkursu w ilości 30 wyróżnionych otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Punktem kulminacyjnym był piękny okolicznościowy tort, szampan i wspólnie zaśpiewane 100-lat.
   
Historię ogrodu przypomniał Prezes Andrzej Bogusławski. Głos zabrali również goście: Zastępca Prezydenta i Prezes OZ PZD.
Po części oficjalnej działkowcy zostali zaproszeni do wspólnego obiadu.
  

  

  
Goście natomiast zwiedzali piękny ROD „ Formet”.
W godzinach wieczornych odbyła się wspólna zabawa.
Opr. U.W.