AAA

Informacja z konferencji szkoleniowej Społecznej Służby Ogrodnictwa Działkowego Okręgu bydgoskiego PZD, odbytego w dniu 19 grudnia 2017r.

21-12-2017 15:58

Informacja z konferencji szkoleniowej Społecznej Służby Ogrodnictwa Działkowego Okręgu bydgoskiego PZD, odbytego w dniu 19 grudnia 2017r.

                 
W dniu 19 grudnia 2017r. w siedzibie okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy, odbyła się konferencja szkoleniowa Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego okręgu bydgoskiego.
Konferencję otworzył Jan Malesza ins. ds. ogrodnictwa przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców.
Omówił rolę i znaczenie Społecznej Służby Instruktorskiej w ogrodach działkowych.
Uczestnicy konferencji w ramach szkolenia wysłuchali wykładu n/w prelegentów,

1. Pana Andrzeja Korniluka,
podróżnik, działkowiec w ROD „Polana” w Bydgoszczy
temat:
przegląd gatunków roślin ozdobnych w Korei, rośliny wodne (lilie wodne,
irysy),kwiaty lotosu, liliowce, kanny, hosty, ketmia Sposoby prowadzenia
drzew ozdobnych topiary, bioróżnorodność.
            

2. Pan Karol Dąbrowski architekt krajobrazu kierownik Parku Dendrologicznego w Bydgoszczy - Myślęcinku Społeczny Instruktor Okręgowy w ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy

            
temat:
zabezpieczenie roślin w ogrodzie i na działce przed mrozami.
Prelegent zapoznał zebranych z materiałami służącymi do okrywania roślin drzew owocowych, krzewów róż krzaczastych i form piennych oraz bylin. Zwrócił uwagę na warunki pomieszczeń magazynowych (temperatura, wilgotność powietrza) w jakich powinny być przechowywane bulwy, kłącza cebule w okresie zimowym.
Omówił również sposób przygotowania trawnika do zimy, ważności nawożenia nawozami potasowymi, fosforowymi, wapniowanie nawozami wapniowymi na przedzimiu oraz mieszankach traw do zakładania trawników na działkach.
- dobór gatunków i odmian traw na działce, zagrożenia z powodu nie odpowiedniego doboru gatunków.
Jan Malesza omówił wady i zalety, wpływ podkładek na wzrost i plonowanie poszczególnych odmian jabłoni oraz zagospodarowanie działki roślinami sadowniczymi oparciu o doświadczenia z zachowaniem przepisów regulaminu ROD.
W konferencji wzięło udział 57 instruktorów.

Wykłady uświetnił stosowny materiał zdjęciowy w formie pokazu audio wizualnej.
Na zakończenie konferencji Jan Malesza w imieniu Zarządu Okręgowego PZD w Bydgoszczy podziękował zebranym za dotychczasową pracę oraz przekazał życzenie świąteczne i noworoczne.

Jan Malesza
Ins.d/s OZ PZD w Bydgoszczy

.