AAA

Informacja z konferencji przedzjazdowej delegacji z okręgu bydgoskiego

26-10-2017 17:22

Informacja z  konferencji przedzjazdowej

             W dniu 20 października 2017roku w Toruniu Polski Związek Działkowców zorganizował przy współudziale okręgu  toruńsko-włocławskiego konferencję dla delegatów reprezentujących ogrody z terenu północnej i północno wschodniej Polski na XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Temat konferencji  to proponowane zmiany do statutu PZD oraz program rozwoju ogrodów działkowych. Była to trzecia w kolejności konferencja przedzjazdowa  w której  uczestniczyli  delegaci okręgu bydgoskiego.

            Wprowadzenia dokonał prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki a radca prawny Pan Tomasz Terlecki zapoznał z wypracowanymi propozycjami przez powołaną komisję statutową.

Dyskusja oraz propozycje dalszych zmian przedstawiane  były przez delegatów  z uczestniczących okręgów  merytorycznie w poczuciu troski o jak najlepsze i zgodne z przepisami prawa dokonanie zmian w statucie.

            Rozpoczęta i trwająca dyskusja nad programem rozwoju ogrodów pozwala zauważyć, że jest to proces trwający dłuższy okres czasu podczas którego mają nastąpić zmiany nie tylko dla rodzin działkowców, ale także dla całej miejscowej społeczności. Aby osiągnąć zamierzony cel  wskazana jest współpraca  z przedstawicielami władzy oraz z lokalnym środowiskiem celem rozpoznania potrzeb i możliwości powstania nowych ogrodów oraz rozwoju już istniejących na miarę XXI wieku.

  Po dokonaniu podsumowania dyskusji przez prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego zakończono konferencję.

Delegacji z okręgu bydgoskiego wyrażają uznanie i podziękowanie dla organizatorów za bardzo dobrą  organizację i przygotowanie miejsca spotkania.

 Opr. Lech STUDZIŃSKI