AAA

Aktualności

 • Członkowie Koła Kwiatowego świętowali powitanie wiosny

  Dodano: 18.03.2019
  złonkowie Koła Kwiatowego Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Bydgoszczy świętowali nadejście wiosny. Na spotkaniu marcowym w sali uniwersyteckiej UTP w Bydgoszczy wysłuchali wykładu Jana Maleszy instruktora ds. ogrodnictwa na temat czynników chorobotwórczych występujących w powietrzu w okresie wczesnej wiosny i wiosny szkodzącym roślinom zimozielonym i dwuliściennym a także człowiekowi.
 • „Wiosna, Wiosna, Wiosna”

  Dodano: 18.03.2019
  Działkowcy zapominają o zimie. Wszystkie siły, myśli skierowane są na działki. Szukane są nowe pomysły i informacje niezbędne do prowadzenia własnego ogrodu lub działki oraz sposoby ich rozwiązywania. Szukane są również nowe rośliny do nasadzeń.
 • Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 13.03.2019

  Dodano: 13.03.2019
  Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu p
 • Posiedzenie Kolegium Prezesów Bydgoszcz- Wschód

  Dodano: 10.03.2019
  W dniu 7 marca 2019 roku w restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W Kolegium wzięli udział Prezesi Zarządów 11-stu ROD.
 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej wycinki drzew na terenie ROD i działek - 08.03.2019

  Dodano: 09.03.2019
  W dniu 25.10.2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew ozdobnych z działek i z terenów ogólnych ROD. W ww. piśmie wskazał, że obecnie działkowcy oraz PZD korzystają ze zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew w ograniczonym zakresie. Mają bowiem prawo wycinać bez zezwolenia tylko drzewa owocowe, krzewy rosnące w skupisku o pow. do 25 m2 oraz drzewa, których obwód na wysokości 5 cm nie jest większy niż: 80 cm – w odniesieniu do topoli,
 • Spotkanie przedstawicieli PZD z Wiceministrem Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 07.03.2019

  Dodano: 07.03.2019
  W dniu 7 marca 2019 r w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli Dyrektor Biura Prawnego PZD radca prawny Bartłomiej Piech oraz Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli urzędnicy z resortu, w tym Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, a także Nacze
 • Ogłoszenie konkursu krajowego "Wzorowa Działka Roku 2019" - 06.03.2019

  Dodano: 06.03.2019
  Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie Statutu PZD oraz uchwały nr 56/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2018 r. postanawia ogłosić coroczny konkurs krajowy pn. „Wzorowa Działka Roku 2019”.
 • Stanowisko działkowców z ROD "Kpr.BENEDY" w Bydgoszczy

  Dodano: 02.03.2019
  Stanowisko działkowców z ROD "Kpr. BENEDY" w Bydgoszczy w sprawie zagrożeń dla ogrodów...
 • Krajowy Zarząd do Marszałka Senatu ! - 01.03.2019

  Dodano: 01.03.2019
  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami niesie ryzyko pojawienia się w olbrzymiej ilości nowych roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym do terenów zajmowanych przez działkowców. Dlatego PZD nie rezygnuje z zabiegów o jej zmianę. KZ PZD przekazał do Marszałka Senatu oraz członków komisji senackich analizę. Wskazuje w niej, że nowelizacja nie tylko wywoła falę nowych roszczeń reprywatyzacyjnych, ale także narusza Konstytucję.
 • Odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew - 01.03.2019

  Dodano: 01.03.2019
  W dniu 4.02.2019 r. Minister Środowiska - reprezentowany przez Sekretarza Stanu – Małgorzatę Golińską udzielił odpowiedzi na pismo KR PZD z dnia 25.10.2018 r. o zainicjowanie zmian w ustawie o ochronie przyrody i wprowadzenie generalnego zwolnienia PZD i działkowców z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów ozdobnych.Pismo to jest niekorzystne dla ROD i działkowców. Szczegółowego omówienia przedmiotowego pisma dokonamy w Komunikacie, który zostanie opublikowany na stronie inter
 < 1 2 3