AAA

Aktualności

 • Obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej Jednostki Krajowej PZD - 27.04.2018

  Dodano: 27.04.2018
  Dnia 25 kwietnia 2018 r. obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej w składzie: Edward Galus (Przewodniczący) – OZ Świętokrzyski oraz członkowie Teresa Strzelec – OZ w Opolu, Barbara Kokot – OZ w Bydgoszczy, Krzysztof Podlewski OZ Mazowiecki i Piotr Wilms – OZ w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięła również udział mgr inż. Małgorzata Wójcik, instruktor ds. ogrodniczych JK PZD. Komisja pracowała nad programem narady instruktorów etatowych ds. ogrodniczych, która planowana jest na miesiąc maj
 • Biuletyn Informacyjny nr 5/2018 - 25.04.2018

  Dodano: 25.04.2018
  W Biuletynie Informacyjny KZ nr 5 /2018 m.in. opinia i stanowisko Krajowego Zarządu PZD dot. projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, pismo jednostki krajowej do Ministra Inwestycji i Rozwoju, opinie zespołów prawnych powołanych od oceny projektu, stanowiska organów terenowych oraz pisma Okręgów do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ponadto informacja o działaniach Krajowego Zarządu w związku z wejściem w życie ustawy Prawo
 • Czytajcie „działkowca”! - 21.04.2018

  Dodano: 23.04.2018
  Uwaga: już w sprzedaży najnowszy majowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, pełen aktualnej wiedzy, porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki! Nie przegapcie też okazji i zamówcie pakiet rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo atrakcyjnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!
 • Ogłoszenie Konkursu Okręgowego Zarządu "Wzorowy Ogród" oraz "Wzorowa Działka 2018"

  Dodano: 19.04.2018
  Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy działając na podstawie § 134, pkt 14 Statutu PZD w związku z § 7, uchwałą nr 40 z 20 marca 2018r. postanawia:
 • Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Konkursowej w dniu 17 kwietnia 2018 roku

  Dodano: 19.04.2018
  W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Okręgowym Zarządzie PZD przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie dwóch komisji problemowych działających przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy: Komisji Polityki Społecznej i Komisji Konkursowej
 • W sprawie wydawnictw Krajowego Zarządu PZD - 13.04.2018

  Dodano: 13.04.2018
  Pana Józef Chodenionek Prezes ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy przesłał do Krajowego Zarządu list. List odnosi się do wydawnictw wydawanych przez Krajową Radę i przekazywanych do Zarządów ROD. W tym piśmie jest również ocena tych wydawnictw i pracy zespołów, które redagują informacje. Bardzo sobie cenimy, że ta praca jest dostrzegana, a co najważniejsze, że ma znaczenie dla trudnej działalności Zarządów ROD.
 • Obrady Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD - 06.04.2018

  Dodano: 06.04.2018
  Dnia 05.04.2018 obradowała Komisja ds. nowelizacji Regulaminu ROD. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dokonał wprowadzenia i przypomniał o potrzebie znowelizowania Regulaminu ROD w związku z dostosowaniem jego zapisów do nowego Statutu i koniecznością wprowadzenia zmian, które wpłyną na poprawę funkcjonowania ogrodów.
 • Nie przegap! W majowym „Moim Ogródku” Truskawki jeszcze w tym roku! - 06.04.2018

  Dodano: 06.04.2018
  Nie przegap! W majowym „Moim Ogródku” Truskawki jeszcze w tym roku! Cenimy je za wspaniały smak i wartości dietetyczne. Są łatwe w uprawie – aby je uzyskać nie trzeba wielu skomplikowanych zabiegów. Owocują od wiosny do jesieni. Warto je mieć na działce i na balkonie. Sposoby uprawy. Zagony to najwygodniejszy i najpopularniejszy sposób uprawy. Truskawki jednak można uprawiać inaczej z pomysłem – w pojemnikach uprawowych, skrzyniach lub skrzynkach, a nawet doniczkach balkonowych. Szczegółowy opi
 • Biuletyn Informacyjny nr 4/2018 - 06.04.2018

  Dodano: 06.04.2018
  Biuletyn Informacyjny Nr 4/2018 Krajowego Zarządu PZD. Nowe prawo wodne. Uchwała i wytyczne KZ PZD. Jak stosować, obowiązki Zarządu ROD. Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Prawnicy Związku o wpływie ustawy na istnienie i rozwój ogrodów działkowych. Ważne Komunikaty Krajowego Zarzadu. Wzór nowej deklaracji członkowskiej.
 • Biuletyn Informacyjny nr 3/2018 - 06.04.2018

  Dodano: 06.04.2018
  Biuletyn Informacyjny Nr 3/18 Krajowego Zarządu PZD. Ważne dokumenty: zarejestrowany Statut PZD obowiązuje od 23 lutego 2018 r. Program rozwoju ROD uchwalony przez Krajową Radę. Współczesne znaczenie ogrodów działkowych w artykułach naukowców i praktyków.
 • KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu ustalenia wysokości opłat wodnych - 05.04.2018

  Dodano: 05.04.2018
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kontrole prowadzone są przez właściwe miejscowo zlewnie i dotyczą warunków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach wodnoprawnych) wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne. Celem prowadzonych kontroli jest ustalenie ilości pobieranych wód, a w konsekwencji - wysokości opłat zmiennych za pobór wód.
 • „Wiosna, Wiosna, Wiosna”

  Dodano: 04.04.2018
  Działkowcy zapominają o zimie. Wszystkie siły, myśli skierowane są na działki. Szukane są nowe pomysły i informacje niezbędne do prowadzenia własnego ogrodu lub działki oraz sposoby ich rozwiązywania. Szukane są również nowe rośliny do nasadzeń.
 • Przetarg nr2 "ROD Kolejarz" w Inowrocławiu

  Dodano: 03.04.2018
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do poszczególnych działek na terenie ROD Kolejarz w Inowrocławiu na dzień 06.04.2018 r
 • Nowy Statut PZD - 28.03.2018

  Dodano: 29.03.2018
  Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r. Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD....
 • INFORMACJA BIURA KRAJOWEJ RADY - 28.03.2018

  Dodano: 28.03.2018
  W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze złożonymi przez firmy architektoniczno-projektowe ofertami w sprawie realizacji projektów pn. „Budowa siedziby dla zarządu ROD” oraz ich ocena
 • Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 28.03.2018

  Dodano: 28.03.2018
  W dniu 27.03.2018 r. posiedzenie Krajowego Zarządu PZD zostało zdominowane przez bardzo głośny w ostatnich dniach temat związany z projektem tzw. specustawy mieszkaniowej. Członkowie KZ PZD dokonali oceny powyższego projektu, a następnie przyjęli opinię opracowaną przez prawników KZ PZD, którą zamieszczamy poniżej. Mimo, iż Związek został pominięty przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w procedurze konsultacji społecznych, powyższa opinia została przekazana wraz z pismem (które również załącza
 • Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Prezesów z rejonu żnińskiego

  Dodano: 27.03.2018
  W dniu 27.03.2018 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanego Uchwałą Prezydium OZ w Bydgoszczy nr 21/II/2018, Kolegium Prezesów Ogrodów mających siedziby na terenie Powiatu Żnińskiego /15 ogrodów/
 • OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD - 26.03.2018

  Dodano: 26.03.2018
  W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Powyższy Program odpowiada na aktualną sytuację społeczeństwa i wyrażane potrzeby na posiadanie działki. Program jest otwarty, aby każdy okręg mógł realizować zadania wynikające z sytuacji i potrzeb występujących na ich terenie. Ma on również charakter ciągły, który będzie stałym elementem działalności PZD, realizowanym w poszczególnych miejscowościach w miarę pojawiania się zapotrze
 • Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód

  Dodano: 23.03.2018
  W dniu 21 marca 2018 roku w restauracji „Pod Dębem” przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W Kolegium wzięli udział Prezesi Zarządów 9–ciu ROD.
 • Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 23.03.2018

  Dodano: 23.03.2018
  W ostatnim czasie w mediach można przeczytać bardzo dużo informacji na temat tzw. specustawy mieszkaniowej. Powyższe wynika z faktu, iż w dniu 15 marca 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (z projektem można się zapoznać na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302 ). Projekt ten został skierowany do uzgodnień....
 < 1 2 3 >